2252091390 Παραλία Δρώτας, Λέσβος xenitelli@yahoo.gr